Rätt svar är självklart lokomotiv vilket nästan alla gissat.

Bildlikt talat ett kattdjur på nöt på skena, – Bildlik/motiv Lo-ko-motiv.
eller en idiot på dia som ständigt skena. – idiot/loco fotat på dia = loco-motiv även om det inte är svenska så vet nog alla vad loco betyder. Skena avser ju så klart rälsen och på räls åker ju lokomotiven.

Stilpoängen går till Sambaponne, den enda tävlande som inkom med ett försök.
Svar: barlejon ett kattdjur ger sken av att vara något annan än en nöt, men som visar sig vara en idiot som länsar baren.