Bildlikt talat ett kattdjur på nöt på skena,
eller en idiot på dia som ständigt skena.