Jag vill att alla fortsättningsvis skriver sitt svar i separata mail för att undvika långa konversationer som sen måste sparas i luckornas egna svarsmappar.

Dessutom vill jag att ni i era svarsmail skriver vilket nick ni tävlar under eftersom det är för många namn att hålla reda på.