Den kan gå in när du går ut,
snurrar runt eller är en skjut.