Redigerad version.
Mailadressen korrekt nu.

Ja så var det dags då.
Årets första lucka.

Tänk på att det är mina svar som är de rätta.
Svara via mail som märks med aktuell dags lucknummer.
Stilpoäng för bästa felsvaret.
Det ska vara ett avsiktligt felsvar som ska förklaras eller motiveras så att det skulle kunna vara rätt svar.

Jag kommer att publicera luckorna när jag får tid men senast 18:00 varje kväll.
Alla luckor går att svara på fram till 18:00 följande dag även om den publicerades 10:00 på morgonen.

Vid frågor så skickar ni ett mail märkt Frågor till tävlingsadressen. jultavlingar@gmail.com

Lycka till.