Rätt svar är Sup, nubbe, snaps, shot

En till varje ben,Ett klassiskt påstående från förr så att man skulle få en liten jäkel till. En till det andra benet så att jag inte blir sne.

utan en – ingen nr två.Tar du inte halvan så får du heller inte helan

Nr 2 är större den, Nummer två är ju helan, den större av det två suparna

för många blir man skrå.Efter för många supar kan man börja skråa. Betyder ungefär , gå lutande, i denna kontext

Så höj din hand,Man höjer ju glaset till en skål när man ska ta schnapsen

och vät din tand.Nödrim, men tänderna blir ju lite våta en stund.

Stilpoängen går till Mip.