Hej alla. Jag ser nu att jag skrivit att man kan vinna en tialott, numera minitriss, per dag.

Av alla inkomna svar, oavsett rätt eller fel, kommer jag att lotta dem till en slumpvis tävlande. Det innebär att även de som hade fel svar ändå får en chans att vinna den aktuella dagen.

Med vänlig hälsning Boa Berg.