Förrgårdagens rätta svar blev ett dilemma.

Stilpoäng bör enligt mig vara ett svar som är helt fel samtidigt som det också ska kunna vara rätt. Därför bad jag Rolfk att inkomma med en länk som bevisade att Puppa Susanne verkligen var en geografisk plats.

Rolf sände in en länk och efter att ha följt länken och kollat noggrant har jag konstaterat att Puppa Susanne är ett företag och inte en plats

Ulf gjorde ett inlägg angående denna länk där han påpekade detta. Efter kontrollen valde jag att ta bort Ulfs inlägg och publicera detta inlägg istället.

Ulf tilldelas gårdagens stilpoäng.